PTSD test

Læs hvert spørgsmål og skriv point ned skalaen fra 0 til 10 for hvert spørgsmål. Noter, hvor du scorer 10.

Hvis du har mange problemer og mange gamle traumer, kan denne test virke primitiv. Vi ved det. Vi forsøger at rumme alle. Med de begrænsede midler vi har. Uanset er behandlingen meget effektiv til PTSD.

Hvis du vil have nedenstående test i PDF Klik her eller som .docx format Klik her.

1 )
Har du været udsat for eller overværet en traumatisk eller voldsom oplevelse og påvirker den dig i dag?

Ja, der skal næsten ikke noget til at minde mig om den – 10
Jeg påvirkes lidt, kan som regel styre min reaktion – 5
Nej – 0

2 )
Under denne oplevelse, blev du der udsat for eller var vidne til alvorlige kvæstelser eller død, og/eller var der en overhængende fare for dette?

Ja, sikker på at det ville gå galt 10
Lidt 5
Nej 0

3 )
Under den traumatiske oplevelse, hvis du havde en følelse af intens frygt eller hjælpeløshed, hvor meget kan du stadig genfinde denne følelse?

Meget 10
Lidt 5
Nej 0

4 )
Har du ofte påtrængende tanker eller billeder (flashbacks) af den traumatiske oplevelse?

Ja, meget 10
En gang imellem 5
Nej, aldrig 0

5 )
Har du ofte en tilbagevendende genoplevelse af den voldsomme oplevelse og føler at det hele sker igen?

Ja, hver gang det mindste minder mig om den 10
sjældent 5
Nej, aldrig 0

6 )
Har du tilbagevendende mareridt eller ubehagelige drømme om oplevelsen?

Ja, hver måned 10
sjældent 5
Nej, aldrig 0

7 )
Føler du en intens angst, når noget minder dig om den traumatiske oplevelse? Uanset om det er noget, du tænker på eller noget du ser?

Ja, hver gang 10
Sjældent 5
Nej, aldrig 0

8 )
Forsøger du at undgå tanker, følelser eller samtaler der minder dig om den voldsomme oplevelse?

Ja, altid 10
engang imellem 5
Nej, aldrig 0

9 )
Forsøger du at undgå steder, mennesker eller aktiviteter, der minder dig om den voldsomme oplevelse?

Ja, altid 10
engang imellem 5
Nej, aldrig 0

10 )
Har du ubehag ved at huske vigtige detaljer fra den voldsomme oplevelse?

Ja, altid 10
engang imellem 5
Nej, aldrig 0

11 )
Er du blevet mindre interesseret i aktiviteter eller hobbyer, som du før nød, siden den voldsomme oplevelse?

Ja, en eller flere aktiviteter er stoppet 10
Lidt færre end før 5
Ingen påvirkning 0

12 )
Føler du mere mistro eller distance til andre mennesker siden den voldsomme oplevelse?

Ja, altid 10
Engang imellem 5
Nej 0

13 )
Siden den voldsomme oplevelse, har du da haft problemer med at vise dine følelser eller følt dig mere følelsesforladt/kold?

Ja, altid 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

14 )
Virker din fremtid usikker? ” — Tror du at din situation lige nu, vil have indflydelse på din karriere, dit ægteskab, livslængde eller lignende?

Ja, altid 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

15 )
Har du haft problemer med at sove eller falde i søvn siden hændelsen?

Ja, altid 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

16 )
Er du irritabel og får ofte vredesudbrud?

Ja, næsten hver gang du er sammen med andre 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

17 )
Har du haft koncentrationsbesvær siden den traumatiske oplevelsen?

Ja, som regel 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

18 )
Føler du skyld over, at andre kom til skade eller døde, mens du slap uskadt fra oplevelsen?

Ja 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

19 )
Føler du dig nervøs og lader dig let overraske?

Ja 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

20 )
Føler du øget vagtsomhed. Altså reagerer og handler på mange ting, som om de var en trussel?

Ja, som regel 10
Engang imellem 5
Nej, aldrig 0

21 )
Har du haft disse symptomer i mere end en måned?

Ja, mere end 12 måneder 10
Mere end en måned 5
Nej 0

22 )
Påvirker symptomerne din dagligdag, arbejde, skole m.m.?

Ja, altid 10
sjældent 5
Nej, aldrig 0

 

Tæl pointene sammen scorer du 10 på mindst fire af spørgsmålene eller totalt over 70 point så har du sandsynligvis PTSD og kan blive behandlet gratis hvis du ellers opfylder kravene hertil.

PTSD symptomliste:

 • “Hukommelses glimt” flashbacks, dvs. tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske oplevelse. Det er påtrængende erindringsglimt, som man ikke kan fjerne ved “at lade være med at tænke på det”, de traumatiske oplevelser kommer tilbage og gør opmærksom på begivenhederne på den mest kvalfulde og pinsomme måde-
 • Genoplevelse Udsættes man for omstændigheder, der minder om traumet, opleves en stærk angst/ubehag.
 • Glemsel Nogle vil fortrænge oplevelserne så meget, at de er “glemt”, dette tapper meget af livsenergien. (Delvis eller fuld amnesi for den traumatiske oplevelse).
 • Mareridt & søvnbesvær Der forekommer ofte voldsomme mareridt eller søvnbesvær, ofte er det partneren, der registrerer den urolige søvn.
 • Stressreaktioner Voldsom følelsesmæssig og fysiologisk stressreaktion ved konfrontation med indre eller ydre stimuli, der symboliserer eller har fælles træk med traumet.
 • Støjoverfølsomhed Der vil ofte være en lav tærskel overfor støj og larm, og man bliver lettere irritabel end før, dette kan give sig udtryk i voldsomme vredesudbrud, (kort lunte)
 • Overdreven opmærksomhed
 • Overreaktion ved forskrækkelse, tendens til at fare sammen
 • Hukommelses og koncentrationsbesvær.
 • Hyperaktivitet Mange bliver overaktive, arbejdsnarkomaner for at slippe for de tanker, der kommer når man ikke er beskæftiget
 • Isolationstendens Andre trækker sig tilbage fra venner og familie og bliver initiativløse, med nedsat interesse for at deltage i betydningsfulde aktiviteter.
 • Mistro Følelse af afsondrethed og fremmedgørelse, kan miste tilliden til andre.
 • Nedsat følelsesliv Begrænset følelsesspektrum, manglende evne til empati, ømhed og kærlighed.
 • Misbrugsproblemer Der er en del der “drukner” de ufrivillige tanker og billeder, der dukker op og er så smertefulde, ved at indtage alkohol, piller eller stoffer.
 • Depression Der kan komme depression og en følelse af håbløshed.
 • Lavt selvværd
 • Seksuelle problemer og impotens
 • Personlighedsforandring Der kan komme periodevis psykose.
 • Selvmordstanker og selvmord