Links

https://stressproject.org

Nu er EFT/TFT blevet godkendt til behandling af PTSD hos veteraner i USA.

http://www.familienetvaerket.dk/portal/Velkommen

International tjeneste

På nuværende tidspunkt tæller antallet af soldater, der har været i international tjeneste, mere end 100.000, og tallet er stadig stigende. Det betyder, at der i fremtiden vil være flere og flere familier og pårørende, der berøres af den internationale tjeneste.

Hærens konstabel-og korporalforening (HKKF) har længe været opmærksomme på, at international tjeneste i mange tilfælde kan få konsekvenser for de familiemedlemmer, som bliver tilbage. På baggrund af en undersøgelse af ”…de pårørendes vilkår og trivsel under ægtefællens/samleverens udsendelse i udlandet”, iværksat af forbundet i marts 2000, samt de mange erfaringer fra udsendte hold og deres pårørende, føler HKKF sig i dag rustet til den udfordring, som international tjeneste kalder på. En meget vigtig ressource her har været iværksættelsen af et landsdækkende ’familienetværk’.