Succes historie 5

Beretning:

Krigsveteran 42 år, udsendt til Kosovo for 20 år siden. Henvises af sin hjemmevejleder, som har læst om projektet i en avis. Selv søgte han ikke professionel hjælp efter udsendelsen, det var ikke dengang så oplagt at gøre som idag.

PTSD test resultater: Første testscore 205 point med en score på 10 på 17 af spørgsmålene. Sidste testscore 145 med en score på 10 på 8 af spørgsmålene efter 5 sessioner, hvoraf de to blev anvendt på samtale om aktuelle belastninger.

Der blev behandlet tre påtrængende traumer fra Kosovo tiden, som har pint ham siden med intens angst, frustration og afmagtsfølelse.

Først en skudepisode, hvor en kugle passerer lige forbi hans hovede i en vogn. Genkaldelsen af lugten i bilen og smeldet af kuglen giver uro SUD 8-9, hvilket falder til 0 efter ca 20 minutters brug af traumesekkvensen. Bagefter føles en behagelig lethed. Han har siden været mindre lydoverfølsom og irriteret over støj.

Dernæst en situation hvor hans gruppe skulle bringe en større gruppe civile fra A til B over åben mark med risiko for snigskytter. Der blev udpeget 10 civile, som skulle prøve at nå over. De blev beskudt og kun tre kom tilbage i live, de øvrige græd og skreg, og der var nok at gøre med at forebygge fuldstændig panik. Skyldfølelsen over at have været med til udvælgelsen har boret i ham siden, selvom det nok så meget var en ordre. Han får kvalme og knugen i brystet SUD 10. Efter ca 25 minutters brug af Sandwich sekvensen med konstateringen ” Jeg var med”, hvor især banken på raseripunktet gør noget ved ham er tallet faldet til 4-5, hvorefter han bryder sammen i gråd. Bagefter er han afslappet og meget træt. Han har aldrig grædt over det før, men været låst fast i afmægtig vrede over den ordre.

I den tredie situation var hans gruppe blevet tilkaldt til et pågående overgreb på kvinder og børn. Som fredbevarende styrke måtte de ikke gå til angreb på den iørigt langt overlegne milits, men blev på afstand afmægtige vidner til voldtægt og drab. Militsen forsvandt, og de kom derhen og skulle fotografere ofrene. Genkaldelsen af blodlugten giver kvalme og vrede SUD 10. Efter ca. 20 minutter med traumesekvensen er blodlugten og kvalmen nede på 1 og vreden på 3. Vi taler om vreden over menneskets iboende ondskab, og det giver ham ro at drøfte emnet hævntørst og få sat på plads, at det er menneskeligt at ønske hævn, og at det er okay, sålænge man nøjes med fantasien herom.

Ved evalueringen af forløbet siges spontant: ” Det har jeg fået meget ud af. Jeg har fået et arbejdsredskab, som jeg selv kan bruge, og det virker. Tusind tusind tak til projekt FriForPTSD.