Succes historie 3

Efter 30 års ansættelse – har jeg siden december 2009 været sygemeldt fra mit tidligere arbejde ved kriminalforsorgen med diagnosen PTSD.

Jeg har gennem forløbet konsulteret div. Behandlere fra Falck Health Care, psykologer, psykiatere og egen læge, men føler stadig at mit gamle arbejde ”fylder meget” i min – ikke altid overskuelige hverdag….

Jeg har i drømme ligeledes bruget megen unødig energi på ”det gamle arbejde” etc….

Jeg blev af kommunen gjort opmærksom på dette tilbud. Og har efterfølgende konsulteret Inge Steffensen 7 gange.

Jeg var i starten meget skeptisk overfor behandlingsformen, men må erkende, at det har sin fulde berettigelse og virkning.

Jeg er under behandlingen i dyb trance, og efterfølgende meget træt, og sover efterfølgende gerne 1-2 timer, når jeg kommer hjem.

Jeg har efter starten af behandlingen ikke haft de store mareridt, føler ligeledes ikke den store tankevirksomhed omkring tidligere arbejdsforhold. Min kone giver udtryk for, at jeg har mere overskud og positivitet i hverdagen.

Jeg må konkludere at behandlingen er formålstjenlig ift. Til min diagnose, og jeg kan varmt anbefale andre PTSD ramte at gøre brug af behandlingsformen

(red: 178 point før og 103 point efter syv behandlinger)